Kierownik orkiestry: Grzegorz Konopczyński

Inspektor orkiestry: Maciej Musiał

BIURO KONCERTOWE

KONTAKT

e-mail: orkiestra@sck.stargard.pl

tel. 91 578 32 31
kom. 609 047 772

FB https://www.facebook.com/OrkiestraCamerataStargard/

Stargardzkie Centrum Kultury
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105
73-110 Stargard

Zdjęcia i nagrania z koncertów:

Foto:
Pracownia fotograficzna SCK
Tadeusz Surma
Sebastian Imaszewski