Stargardzkie Centrum Kultury
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105
73-110 Stargard

Administracja czynna:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

  • NIP: 854-10-03-379

  • REGON: 810684158

Konto bankowe:
BANK PEKAO S.A
nr 36 1240 3927 1111 0010 9319 2342

Dział administracyjno-gospodarczy

Rzecznik prasowy / kontakt z mediami

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Szanowni Państwo,

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z
powołanym u nas Inspektorem Ochrony Danych Łukaszem Rozesłańskim pod adresem email: iod@sck.stargard.pl

NASZ ZESPÓŁ

Joanna Tomczak

Dyrektor

Joanna Przybyłowska

Zastępca dyrektora

Lidia Kubacka

Główny księgowy

Sara Jarosz

Asystent dyrektora

Maciej Dura-Pomarański

Rzecznik prasowy, specjalista
ds. promocji i kontaktu z mediami

Kasia Wesołowska

Katarzyna Wesołowska

Kierownik Działu Artystycznego

Agnieszka Szymkowiak

Zastępca kierownika
Działu Artystycznego

Celina Gładysz

Starszy specjalista
ds. artystycznych i programowych,
Pracownia wokalna De Facto

Piotr Kosmal

Starszy specjalista
ds. artystycznych i programowych,
Galeria 108

Wojciech Makowski

Specjalista
ds. artystycznych i programowych

Anna Obrocka

Specjalista ds. artystycznych i programowych

Jakub Szymański

Główny specjalista ds. scenotechniki

Przemysław Rogin

Realizator oświetlenia

Krzysztof Skrzypczak

Specjalista ds. scenotechniki

Ewelina Furmańczyk

Kierownik Działu
Administracyjno-Gospodarczego

Natalia Mościcka

Zastępca kierownika Działu
Administracyjno-Gospodarczego

Maciej Sienkiewicz

Specjalista
ds. administracyjnych

Karolina Matela

Pracownik gospodarczy

Marcin Lewandowicz

Pracownik gospodarczy

Kosma Mańczak

Pracownik gospodarczy

Ewa Michalska

Pracownik gospodarczy

Kinga Kapczyńska

Pracownik gospodarczy

Anna Kordykiewicz

Kierownik Działu Kina

Tomasz Migasiewicz

Zastępca kierownika Działu Kina

Marcin Rumiński

Specjalista ds. kinotechniki

Piotr Lewandowicz

Specjalista ds. kinotechniki

Małgorzata Morawska

Główny specjalista ds. sprzedaży

Aneta Połeć

Specjalista ds. sprzedaży

Aneta Węckowska

Specjalista ds. sprzedaży

Izabela Gajda

Specjalista ds. sprzedaży

Małgorzata Kucharska-Marchwińska

Specjalista ds. merytorycznych
i sprawozdawczych

Piotr Hofman

Grafik, specjalista
ds. promocji i kontaktu z mediami

Paweł Tereszczuk

Informatyk

Joanna Michaliszyn

Zastępca głównego księgowego

Honorata Ławnicka

Specjalista ds. finansowo-księgowych

Joanna Ciechanowicz

Specjalista ds. finansowo-księgowych

Dorota Kamińska-Herbot

Główny kasjer

Renata Bartoszewska

Główny specjalista ds. kadr i płac

Ernest Warych

Kierownik
Stargardzkiego Centrum Nauki Filary

Joanna Cupak

Zastępca kierownika
Stargardzkiego Centrum Nauki Filary

Anita Kubera

Główny specjalista ds. sprzedaży

Aldona Puchała

Główny specjalista ds. edukacji

Joanna Jonko

Specjalista ds. sprzedaży

Patrycja Podgajna

Specjalista ds. sprzedaży

Magdalena Dura

Specjalista ds. edukacji

Jan Grzelak

Specjalista ds. edukacji

Marcelina Zaganiaczyk

Specjalista ds. edukacji

Joanna Pleskacz

Specjalista ds. sprzedaży