Stargardzkie Centrum Kultury
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105
73-110 Stargard

Administracja czynna:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

  • NIP: 854-10-03-379

  • REGON: 810684158

Konto bankowe:
BANK PEKAO S.A
nr 36 1240 3927 1111 0010 9319 2342

Dział administracyjno-gospodarczy

Dział administracyjno-gospodarczy

Dział programowy / organizacja imprez

Dział techniczny

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Szanowni Państwo,

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z
powołanym u nas Inspektorem Ochrony Danych Łukaszem Rozesłańskim pod adresem email: iod@sck.stargard.pl