Stargardzkie Centrum Kultury

Samorządowa instytucja kultury prowadząca wielokierunkową działalność w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców Stargardu.

Stargardzkie Centrum Kultury posiada profesjonalną, klimatyzowaną salę teatralno-kinową z nagłośnieniem i oświetleniem – Duża Scena/Sala nr 1 (parter: 215 miejsc, balkon: 179 miejsc), salę kinową – Piwnica Artystyczna/Sala nr 2 (80 miejsc), salę kameralną – Mała Scena/Sala nr 3 (200 miejsc) oraz salę baletową oraz salą wystawienniczą – Galeria 108, gdzie odbywają się wystawy malarstwa, grafiki, rękodzieła, rzeźby oraz fotografii, zarówno autorstwa artystów lokalnych, jak i z terenu całej Polski, a także z zagranicy. Ponadto dysponuje aparaturą nagłośnieniową małą i dużą, profesjonalnym oświetleniem oraz amfiteatrem (4000 miejsc).

Stargardzkie Centrum Kultury istnieje od roku 1983 i na początku działał pod nazwą Miejskiego Domu Kultury w piwnicach Książnicy Stargardzkiej. W roku 1984 placówka otrzymała otrzymał nową siedzibę w trzykondygnacyjnym budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, po dawnym areszcie śledczym jednocześnie przyjmując nową, obecną, nazwę.

W czerwcu 1999 roku oddano do użytkowania Stargardzkiemu Centrum Kultury Małą Scenę i Salę Baletową wraz z zapleczem, co było pierwszym etapem wieloletniej przebudowy. Do tego czasu Stargardzkie Centrum Kultury nie dysponując własną salą widowiskową organizowało imprezy i część zajęć w zaprzyjaźnionych placówkach na terenie Stargardu.
Za ciekawą architektonicznie bryłę budynku i jego wartość użytkową obiekt w 2000 roku otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Architektów Polskich.

W latach 2005-2006 w ramach ZPORR zrealizowano projekt „Budowa sali widowiskowej w Stargardzkim Centrum Kultury w Stargardzie Szczecińskim”, który polegał na budowie sali widowiskowej oraz pracach modernizacyjnych wyeksploatowanego już budynku frontowego. Otwarcie miało miejsce 15 listopada 2006 roku.

W styczniu 2010 w kinie zamontowano cyfrowy projektor oraz przystosowano kino do projekcji w technologii 3D.

W ramach projektu „Przebudowa Piwnicy Artystycznej Stargardzkiego Centrum Kultury” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, w marcu 2013 roku oddano do użytkowania drugą salę kinową – Piwnicę Artystyczną, co pozwoliło Stargardzkiemu Centrum Kultury na zaoferowanie bardziej zróżnicowanego repertuaru, jak również na poszerzenie oferty kulturalnej.

Jesienią 2015 roku została przeprowadzona modernizacja holu Kina, polegająca na zmianie aranżacji, a także poprawie funkcjonalności poprzez integrację stanowisk kasowych z bufetem oraz modernizację sprzętu, która miała na celu stworzenie warunków sprzyjających widzom.

Strona, nowa strona internetowa Stargardzkiego Centrum Kultury, którą Państwo odwiedzacie została uruchomiona 1 stycznia 2022 r.