Projekt Pod Gwiazdami – pamięci artystów, którzy odeszli…

Dofinansowania
dla Kina SCK

Stargardzka koalicja dla seniora

„Kultura Online od nas – dla Was…”

„Kultura Online od nas – dla Was…”

Nauka gry na ukulele

„Kultura Online od nas – dla Was…”

Nauka gry na instrumencie nord 3