Program Rządowy INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Przed remontem:

Po remoncie:

Sprzęt techniczny: