To dobrowolne zrzeszeniem miłośników sztuki filmowej, którzy nie tylko pragną pogłębiać swe wiadomości w tej dziedzinie, ale zamierzają także brać czynny udział w popularyzowaniu wartościowych zjawisk artystycznych. Głównym celem jest szerzenie kultury filmowej, co jest realizowane poprzez systematyczne organizowanie projekcji utworów, poprzedzonych fachową prelekcją i zakończonych dyskusją, imprez otwartych popularyzujących wartościowe zjawiska filmowe, a także spotkań z krytykami i twórcami filmowymi. Uczestnictwo to nie tylko okazja do poznania wartościowych i niekomercyjnych filmów, lecz także możliwość aktywnego ich oceniania, co pozwala szerzej spojrzeć na sztukę i otaczającą rzeczywistość.

Działamy od 15 maja 2008 roku

Zapisz się do klubu!

Aby zostać członkiem Czwartkowych Spotkań Klubu Filmowego , należy wypełnić deklarację członkowską.
Członkostwo  jest dobrowolne:

  • uprawnia do zniżki przy zakupie biletów;
  • wiąże się ze szczególnymi przywilejami dotyczącymi uczestnictwa w pokazach zamkniętych (tylko dla członków Klubu);
  • gwarantuje otrzymywanie Newslettera Klubowego, zawierającego repertuar pokazywany na projekcjach;
  • uprawnia do współtworzenia repertuaru klubu, poprzez wpływ na dobór filmów wyświetlanych na projekcjach klubowych.

Deklaracja członkowska do pobrania poniżej.

Wypełnioną deklaracje członkowską należy złożyć w kasie kina SCK.

Deklaracja przystąpienia do Klubu Filmowego Stargardzkiego Centrum Kultury.