Stargardzkie Centrum Kultury
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105
73-110 Stargard

  • NIP: 854-10-03-379

  • REGON: 810684158

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Szanowni Państwo,

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z
powołanym u nas Inspektorem Ochrony Danych Łukaszem Rozesłańskim pod adresem email: iod@sck.stargard.pl