Stargardzkie Centrum Kultury zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi wyszczególnione w poniższym zapytaniu.

Zapytanie ofertowe
[ pdf ]

Formularz oferty
[ docx ]