Z przyjemnością informujemy, że Stargardzkie Centrum Kultury otrzymało pozytywną ocenę wniosku o dofinansowanie partnerskiego projektu pn. „Stargard i Greifswald razem dla kultury. 8. Art. Festiwal Stargard”, w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VIA Euroregion Pomerania.

Projekt zakłada współpracę Stargardzkiego Centrum Kultury oraz Uniwersyteckiego i Hanzeatyckiego Miasta Greifswald w zakresie wzmacniania twórczości artystycznej na obszarze transgranicznym poprzez dzielenie się twórczością w ramach 8 edycji ArtFestiwalu w Stargardzie. Mamy nadzieję, że to artystyczne wydarzenie już zawsze będzie miało międzynarodowy charakter i wzmocni współpracę obu miast w dziedzinie kultury i sztuki.

18. maja na ulicach Stargardu zaprezentują się artyści z Polski i Niemiec. Wystąpią wokaliści, instrumentaliści, malarze, graficy, fotograficy, rzeźbiarze, tancerze i wszyscy, którzy są związani z kulturą i sztuką.

Budżet projektu dla SCK to 49 769,00 Euro
Dofinansowanie – 80 % w kwocie 39 815,00 Euro