Stargard i Greifswald
Takie partnerstwo to skarb Dziękujemy
Eine solche Partnerschaft ist wie ein Schatz für uns Danke
Za pomoc w tłumaczeniu i koordynowanie transportu z Niemiec serdecznie dziękujemy Pani Katarzynie Hohaus – Stelmaszyńskiej

PL: Drodzy Mieszkańcy Greifswaldu
kierujemy do Was serdeczne podziękowania za wsparcie i zaangażowanie włożone w zbiórkę darów dla uchodźców z Ukrainy.
Dziękujemy za każdą przyniesioną rzecz, którą zechcieliście się Państwo podzielić z tymi, którzy tej pomocy bardzo potrzebują.
Zebrane przez Was dary trafią do potrzebujących rodzin z Ukrainy , które przebywają obecnie w Stargard.
Rafał Zając – prezydent Stargardu
Joanna Tomczak – dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury
DE: Liebe Greifswalder Bürger*innen Greifswald.de ,
wir möchten uns bei Ihnen für Ihre Unterstützung und große Hilfsbereitschaft beim Sammeln von Spenden für die geflüchteten Ukrainer*innen sehr herzlich bedanken.
Wir bedanken uns für jede von Ihnen gespendete Sache, die Sie mit denjenigen teilen wollten, die diese Hilfe sehr benötigen.
Ihre Spenden werden wir an die hilfsbedürftigen Familien aus der Ukraine weiterleiten, die derzeit in Stargard untergebracht sind.
Eine solche Partnerschaft ist wie ein Schatz für uns.
Präsident der Stadt Stargard – Rafał Zając
Leiterin des Kulturzentrums Stargard – Joanna Tomczak