W Galerii 108 Stargardzkie Centrum Kultury odbył się wernisaż wystawy malarstwa Jarosława Mielcarka, muzyka, malarza i poety. Artysta maluje obrazy o różnorodnej tematyce stosując proste formy wolne od skojarzeń, działając jedynie na emocje odbiorcy. Często również podejmuje temat postaci ludzkiej odrealnionej sięgając w sferę duchową.
Uroczyste otwarcie wystawy 𝐽𝐸𝑆𝑇𝐸𝑀 uświetniły dźwięki klarnetu w wykonaniu innego niezwykłego twórcy: Tomasza Rzeszutka, znanego szczecińskiego muzyka, rysownika satyrycznego i malarza. Dziękujemy Państwu za obecność! MIVINO dziękujemy za aromatyczne uświetnienie wystawy!
𝐾𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚 𝑤𝑦𝑠𝑡𝑎𝑤𝑦 𝑗𝑒𝑠𝑡 𝑃𝑖𝑜𝑡𝑟 𝐾𝑜𝑠𝑚𝑎𝑙 𝑧𝑒 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑔𝑎𝑟𝑑𝑧𝑘𝑖𝑒𝑔𝑜 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢𝑚 𝐾𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑦.