▪️ Polityka senioralna jest jednym z podstawowych elementów polityki społecznej realizowanej w Stargardzie. Stargardzkie Centrum Kultury od bardzo wielu lat wspiera lokalnych seniorów. Przy Piłsudskiego 105 swoje miejsce odnalazły m.in. siedziba Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku a także sekcje akademickie.
▪️ Uroczystość zakończenia roku akademickiego była również okazją by podziękować Panu prezesowi Stanisławowi Bartosikowi za 14 lat współpracy. Odchodzący Prezes na ręce dyrektor Joanna Tomczak złożył wyrazy wdzięczności za wieloletnie współdziałanie i wspieranie stargardzkich seniorów.
Foto: Maciej Dura-Pomarański | SCK