Stargardzkie Centrum Kultury to przestrzeń otwarta dla wszystkich – jest punktem centralnym rozwoju i kreatywnych działań, a także miejscem rozwijania talentów zarówno tych młodych, jak i starszych.
W Ogólnopolskim Dniu Seniora na ręce dyrektor Joanna Tomczak Stargardzkie Centrum Kultury otrzymało specjalne wyróżnienie za pomoc i wsparcie w rozwoju stargardzkich seniorów oraz docenianie ich ogromnej roli w naszej społeczności lokalnej.