Na scenie Stargardzkie Centrum Kultury Nowa Generacja Krzywej Sceny i tragiczne losu bohaterów. Problem wychowanków domu dziecka, które symbolicznie przedstawiają bezdomne i niechciane psy. W całej Polsce w domach dziecka przebywają tysiące dzieci, które zostały zabrane z domów rodzinnych na skutek różnorakich zaniedbań ze strony rodziców.
Skutki znęcania się u wychowanków placówki widać gołym okiem. Niska samoocena, wrogość wobec świata i ludzi, nieufność, niezdolność do budowania więzi z innymi, zaburzenia… to tylko niektóre z nich.
Na scenie: Natalia Hojczyk, Aleksandra Słaba, Martyna Kolesińska, Alicja Koźlik, Iza Wojnowska, Julia Staniak, Kaja Radoch i Krystian Piechowski.
𝐹𝑜𝑡𝑜: Maciej Dura-Pomarański | 𝑆𝐶𝐾