▪️ Na scenie Stargardzkie Centrum Kultury wyjątkowi artyści: Andrzej Grabowski, Jan Frycz, Mikołaj Grabowski i Bogdan Słomiński. Czterech artystów poszukujących sensu życia, teatru i sztuki jako takiej…
Foto: Maciej Dura-Pomarański | SCK