Wernisaż ikon autorstwa Izabeli Justyny Strzelczyk-Kosmal zdecydowanie różnił się od innych dotychczasowych. Matka Boska Hodegetria na podstawie greckiej ikony z XIV w., Matka Boska Eleusa na podstawie ikony Rublowa z 1048 roku czy Fiodorowska z XIX w. to tylko niektóre dzieła, które można zobaczyć do końca marca w Galerii 108 w Stargardzkie Centrum Kultury. Kuratorem wystawy był mąż artystki, Piotr Kosmal.
𝑆𝑒𝑟𝑑𝑒𝑐𝑧𝑛𝑒 𝑝𝑜𝑑𝑧𝑖𝑒̨𝑘𝑜𝑤𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑑𝑙𝑎 MIVINO
𝐹𝑜𝑡𝑜: 𝑀𝑎𝑐𝑖𝑒𝑗 𝐷𝑢𝑟𝑎-𝑃𝑜𝑚𝑎𝑟𝑎𝑛́𝑠𝑘𝑖 | 𝑆𝐶𝐾