W Stargardzkie Centrum Kultury odbyło się spotkanie Młodzieżowy Zespół Doradczy Prezydenta Miasta Stargard. Ci młodzi i aktywni przedstawiciele stargardzkich szkół i środowisk są organem opiniodawczo-doradczym oraz pomocniczym w zakresie dotyczącym kształtowania spójnej polityki młodzieżowej, która ma zachęcać młodzież do uczestnictwa w życiu społecznym między pokoleniami, na poziomie lokalnym. Dziękujemy za Waszą obecność, rozmowę, mnóstwo sugestii oraz pomysłów.
𝐹𝑜𝑡𝑜: 𝑀𝑎𝑐𝑖𝑒𝑗 𝐷𝑢𝑟𝑎-𝑃𝑜𝑚𝑎𝑟𝑎𝑛́𝑠𝑘𝑖 | 𝑆𝐶𝐾