▪️ W Teatrze Letnim im. Artystów i Twórców Stargardzkich zabrzmiała perkusja Grzegorza Grzyba podczas I Festiwal Pod Gwiazdami. Pamięci Perkiego – w 5. rocznicę śmierci artysty. Wieczór poprowadzili stargardzianie i przyjaciele Perkiego: Norbert Śliwa i Piotr Chmielewski. Na scenie m.in. Krzysia Górniak & Kawuś Music Project. Wydarzeniu towarzyszyły rozmowy z bliskimi artysty, wystawa zdjęć Grzegorza Grzyba, ukazująca dwie pasje – do gry na perkusji i kolarstwa a także… wypowiedzi samego Grzegorza Grzyba.
𝑊𝑦𝑑𝑎𝑟𝑧𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑑𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑜𝑤𝑎𝑛𝑜 𝑧𝑒 𝑠́𝑟𝑜𝑑𝑘𝑜́𝑤 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎 𝐾𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑦 𝑖 𝐷𝑧𝑖𝑒𝑑𝑧𝑖𝑐𝑡𝑤𝑎 𝑁𝑎𝑟𝑜𝑑𝑜𝑤𝑒𝑔𝑜 𝑝𝑜𝑐ℎ𝑜𝑑𝑧𝑎̨𝑐𝑦𝑐ℎ 𝑧 𝐹𝑢𝑛𝑑𝑢𝑠𝑧𝑢 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑜𝑐𝑗𝑖 𝐾𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑦.
𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑡𝑜𝑟𝑧𝑦: 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑔𝑎𝑟𝑑𝑧𝑘𝑖𝑒 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢𝑚 𝐾𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑦, 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑔𝑎𝑟𝑑𝑧𝑘𝑖𝑒 𝑇𝑜𝑤𝑎𝑟𝑧𝑦𝑠𝑡𝑤𝑜 𝐶𝑦𝑘𝑙𝑖𝑠𝑡𝑜́𝑤. 𝑊𝑦𝑑𝑎𝑟𝑧𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑝𝑜𝑑 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑜𝑛𝑎𝑡𝑒𝑚 𝑃𝑟𝑒𝑧𝑦𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑔𝑎𝑟𝑑𝑢.
𝑆𝑒𝑟𝑑𝑒𝑐𝑧𝑛𝑒 𝑝𝑜𝑑𝑧𝑖𝑒̨𝑘𝑜𝑤𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑑𝑙𝑎 𝑂𝑔𝑟𝑜𝑑𝑛𝑖𝑐𝑡𝑤𝑎 𝑀𝑎𝑘𝑎𝑟𝑒𝑤𝑖𝑐𝑧 𝑧𝑒 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑔𝑎𝑟𝑑𝑢.
Foto: Maciej Dura-Pomarański | SCK