KONTAKT

Stargardzkie Centrum Kultury
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105
73-110 Stargard
sekretariat@sck.stargard.pl
 tel. +48 91 578 32 31


Administracja czynna:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałki do piątku

NIP: 854-10-03-379
REGON: 810684158


Konto Bankowe:
BANK PEKAO S.A
nr 36 1240 3927 1111 0010 9319 2342DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

administracja@sck.stargard.pl

tel. +48 91 578 40 73

DZIAŁ PROGRAMOWY

imprezy@sck.stargard.pl


DZIAŁ TECHNICZNY

technika@sck.stargard.pl

KASA KINA

kasa.kina@sck.stargard.pl

tel. +48 91 577 13 93

kom. 512 281 887

Kasa kina czynna codziennie od godziny 11:00.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Szanowni Państwo,

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z
powołanym u Nas Inspektorem Ochrony Danych dr Marleną Płonką pod adresem email: iod@sck.stargard.plZakochani w kulturze