Art Festiwal 24
  • 18.05.2023

Stargard i Greifswald razem dla kultury.
8. Art. Festiwal Stargard / rozkład jazdy
[ pdf PL]

[ png PL ]

wersja niemiecka [ pdf DE ]

Podczas tegorocznej edycji czeka nas wiele ciekawych wystaw, nietuzinkowych działań, jak również spotkań z udziałem polskich i niemieckich artystów. Obok znanych nam wszystkim nazwisk, w programie pojawią się także młodzi twórcy, będący dopiero na początku swojej artystycznej drogi. Nie zabranie rownież wyjątkowych twórców, artystów i muzyków z Niemiec – zwłaszcza Greifswaldu. W tym roku wraz z naszymi przyjaciółmi, dzięki projektowi, świętujemy 250. urodziny światowej sławy malarza. Rok 2024 poświęcony jest Casparowi Davidowi Friedrichowi. To właśnie Greifswald jest miejscem jego narodzin. Dzięki temu realizujemy współpracę transgraniczną: Stargard i Greifswald – razem dla kultury.

ArtFestiwal Stargard to niezwykły cykl wydarzeń artystycznych. To miejski eksperyment na pograniczu sztuki i działań społecznych, w którym zaciera się granica między twórcą a odbiorcą i który zmienia się z roku na rok. To sztuka w różnym jej pojmowaniu, która opuszcza instytucje i mury i wychodzi na ulice Stargardu. Na jeden weekend zmieniamy miasto na niecodzienną sztukaterię. Pierwsza edycja, która odbyła się w 2017 roku z inicjatywy artystki Bernadety Wdzięcznej, był początkiem wyjątkowego i prestiżowego wydarzenia, które wpisało się na stałe w kulturalne życie miasta.

Artystyczna mapa Stargardu to miejsca, w których możecie po prostu być i poczuć się dobrze. Każde miejsce ma własnego gospodarza i ekipę, która dba o działanie, wystrój i klimat. Festiwal się rozrasta i spotkamy się z coraz większą spontanicznością.

Śledź nas na bieżąco na https://www.facebook.com/artfestiwalstargard

Wydarzenie realizowane jest z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Mecklenburg – Vorpommern / Brandenburg / Polska 2021-2027.

Während der diesjährigen Ausgabe erwarten uns viele interessante Ausstellungen , ungewöhnliche Aktivitäten sowie Treffen mit polnischen und deutschen Künstlern . Neben den uns bekannten Namen werden auch junge Künstler auf dem Programm stehen , die erst am Anfang ihrer künstlerischen Laufbahn stehen . Es wird nicht an einzigartigen Künstlern , Artisten und Musiker aus Deutschland – vor allem aus Greifswald – fehlen. Dieses Jahr feiern wir gemeinsam mit unseren Freunden ,dank des Projekts ,den 250. Geburtstag des weltberühmten Malers. Das Jahr 2024 ist Caspar David Friedrich gewidmet . Da nämlich Greifswald sein Geburtsort ist. Dadurch realisieren wir grenzüberschreitende Zusammenarbeit: Stargard und Greifswald – gemeinsam für die Kultur.

ArtFestival Stargard ist eine außergewöhnliche Reihe von Kunstveranstaltungen. Es ist ein städtisches Experiment an der Grenze zwischen Kunst und gesellschaftlichem Handeln , bei dem die Grenze zwischen Schöpfer und Empfänger verschwimmt und sich von Jahr zu Jahr ver ändert . Es ist eine Kunst unterschiedlicher Auffassungen , die Institutionen und Mauern verlässt und auf die Straßen von Stargard hinausgeht. Für ein Wochenende verwandeln wir die Stadt in eine nicht alltägliche Stuckatur. Die erste Ausgabe, die 2017 auf Initiative der Künstlerin Bernadeta Wdzięczna stattfand, war der Beginn einer einzigartigen und prestigeträchtigen Veranstaltung, die zu einem festen Bestandteil des Kulturlebens der Stadt geworden ist.

Die künstlerische Landkarte von Stargard das sind Orte, an denen man einfach da sein und sich wohlfühlen kann. Jeder Ort hat seinen eigenen Gastgeber und ein Team , das sich um die Aktion , die Einrichtung und das Klima kümmert . Das Festival wächst und wir werden immer mehr Spontanität begegnen .

Die Veranstaltung wird aus Mitteln des Kleinprojektefonds im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg VI A Mecklenburg – Vorpommern / Brandenburg / Polen 2021-2027 durchgeführt.