SCK

Piwnica Artystyczna

Piwnica Artystyczna poza osiemdziesięcioma miejscami ma przygotowaną przestrzeń dla osób niepełnosprawnych.

Programowe projekcje filmowe
przeplatane są specjalnymi wydarzeniami związanymi z kinem dla wybranej
publiczności.

Piwnica Artystyczna SCK