SCK

Regulamin dla uczestników imprez plenerowych organizowanych przez Stargardzkie Centrum Kultury w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2.


§1

Zasady udziału w imprezie plenerowej


 1. Wstęp na imprezy plenerowe organizowane przez Stargardzkie Centrum Kultury mają jedynie osoby, które dokonały rejestracji i na tej podstawie otrzymały tzw. wejściówkę, lub bilet wstępu.
 2. W ramach rejestracji niezbędne jest podanie imienia, nazwiska oraz telefonu kontaktowego uczestnika imprezy, a te dane są podawane przez osobę dokonującą rezerwacji wejściówek lub rezerwacji/zakupu biletu.
 3. Ww. dane uczestnika imprezy są zbierane zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego - na wypadek wykrycia, że osoba zakażona wirusem SARS-CoV-2 brała udział w wydarzeniu/imprezie plenerowej.
 4. Dane osobowe uczestnika imprezy będą przetwarzane w SCK, który jest Administratorem przetwarzającym je z najwyższą starannością i na zasadach opisanych w klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej SCK oraz pod adresem https://www.sck.stargard.pl/ochrona-danych-osobowych-9#gth (w pkt. IX) i będą przechowywane przez SCK przez okres 21 dni od dnia, w którym odbyła się impreza.
 5. Stargardzkie Centrum Kultury umożliwia chętnym do udziału w imprezie plenerowej/wydarzeniu dokonywania rejestracji i pobierania wejściówek/biletów wstępu poprzez stronę internetową SCK (rezerwacja/zakup online), kontakt telefoniczny z kasą SCK, dzwoniąc pod nr +91 577 13 93 i kontakt osobisty z pracownikami kasy SCK.
 6. Po dokonaniu rejestracji, uczestnik imprezy plenerowej - osoba, która dokonała rezerwacji wejściówki/zakupu biletu:
 1. w formie online – otrzyma na wskazany adres e-mail informację potwierdzającą rezerwację/zakup; należy ją wydrukować i okazać przy wejściu na imprezę lub w telefonie,
 2. poprzez kontakt telefoniczny - otrzyma na wskazany adres e-mail informację potwierdzającą rezerwację/zakup; w przypadku telefonu stacjonarnego – numer rezerwacji wejściówki/ biletu, które należy odebrać w kasie SCK najpóźniej w dniu poprzedzającym imprezę plenerową/wydarzenie,
 3. osobiście w kasie SCK - otrzyma wejściówkę/bilet.
  1. Jedna osoba może zarezerwować maksymalnie 2 wejściówki/dokonać zakupu 2 biletów.
  2. W imprezie plenerowej może uczestniczyć maksymalnie 150 osób/widzów.
  3. Osoby małoletnie do ukończenia 13 roku życia mogą uczestniczyć w imprezie jedynie wraz z osoba pełnoletnia, która sprawować będzie nad nimi opiekę.§2
Zasady organizacji widowni.

Udział uczestników/widzów w imprezie plenerowej jest dopuszczalny pod warunkiem:

 1. zakrywania ust i nosa;
 2. zachowania dystansu 2 metrów w oczekiwaniu na wejście na imprezę;
 3. dezynfekcji rąk przy wejściu na imprezę;
 4. okazania wejściówki przy wejściu na teren imprezy (w formie wydruku lub na telefonie);
 5. zachowania dystansu 2 m na terenie imprezy;
 6. respektowanie wydzielonych stref, umożliwiających zachowanie dystansu społecznego z artystami;
 7. wchodzenia i wychodzenia na/z imprezy tylko oznaczonymi przejściami z zachowaniem dystansu;
 8. wyrzucania zużytych środków ochrony osobistej do dedykowanych pojemników;
 9. dostosowania się do zaleceń SCK i służb porządkowych.                                                

§ 3

Osoby uczestniczące w imprezach plenerowych organizowanych przez Stargardzkie Centrum Kultury zobowiązują są postępować zgodnie z opisanymi w niniejszym Regulaminie zasadami.