SCK

#Stargard dla Niepodległej – Kultura, czyli słów kilka o programie.

​Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości oraz włączenie mieszkańców Stargardu w szerszym niż dotychczas zakresie w godne celebrowanie setnej rocznicy tego pamiętnego wydarzenia. Aby to osiągnąć zapraszamy mieszkańców Stargardu do aktywnego udziału w sześciu działaniach edukacyjno – kulturalnych. Są to działania o charakterze interaktywnym,  międzypokoleniowym i dają szansę uczestniczenia w nich także grupom powszechnie uznawanym za defaworyzowane - seniorom i osobom z niepełnosprawnościami. Udział w działaniach projektowych jest bezpłatny!

Pod hasłem „Pokażę Cię Polsko!”, otwieramy się na Niepodległą już w lipcu i zapraszamy na spotkania z historykiem i plenerowe projekcje filmowe. 13 lipca pokażemy film pt. "Sprawiedliwy", a 3 sierpnia - film pt. "Niepokonani". Od Państwa zależy tematyka rozmów o naszej historii oraz tytuły filmów, które pokażemy w ramach tego działania. W tym celu zachęcamy wszystkich do udziału w ankiecie dostępnej pod adresem http://www.sck.stargard.pl/ankiety-niepodlegla#gth Z nami historia nie będzie nudna!

We wrześniu rozpoczynamy cykl warsztatów wokalnych pod hasłem "Wyśpiewam Cię Polsko", czyli zajęcia wokalne poświęcone nauce polskich pieśni i piosenek patriotycznych. W warsztatach mogą uczestniczyć grupy zorganizowane np. zespoły wokalne oraz osoby indywidualne. Wszyscy uczestnicy warsztatów wezmą udział w finale projektu, czyli wspólnym narodowym śpiewaniu podczas koncertu pn. „Moja Niepodległa!”, który odbędzie się 11 listopada w Teatrze Letnim.

Od września zaczniemy także prowadzić warsztaty taneczne pn. „Wytańczę Cię Polsko!”. Do udziału w nich zapraszany osoby dorosłe plus oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Taniec, to jedna z najprzyjemniejszych form spędzania wolnego czasu i dlatego seniorzy i najmłodsi uczestnicy projektu będą uczyć się podczas zajęć warsztatowych tańczyć poloneza i krakowiaka, by zatańczyć podczas finału projektu #Stargard dla Niepodległej – Kultura w Teatrze Letnim, w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

W lipcu, w ramach warsztatów plastycznych i rękodzieła pod hasłem „Wymaluję Cię Polsko!” powstaną filcowe torby z nadrukiem konturu granic Polski, a od września można je będzie zdobić, dając tym samym indywidualny wyraz uczuć do naszej ojczyzny. Uczestnicy zajęć warsztatowych będą również wykonywać rozety narodowe i wianki. Każda para rąk jest mile widziana, ponieważ wspólnie mamy do przygotowania 900 toreb, 1000 rozet i 180 wianków. Działanie to realizujemy w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Koło w Stargardzie, a w szczególności z Warsztatem Terapii Zajęciowej (WTZ) oraz Oddziałem Rejonowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stargardzie. Będą nas wspierać również stargardzcy artyści plastycy.

W październiku odbędzie się specjalny koncert pn. „Seniorzy dla Niepodległej”, który organizujemy w partnerstwie ze stargardzkim Uniwersytetem III Wieku. W koncercie obok działających w ramach UTW zespołów wokalnych i tanecznych wystąpią też młodzi artyści m.in. z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Stargardzie

„Moja Niepodległa”, to wydarzenie kulturalne wieńczące projekt  #Stargard dla Niepodległej - Kultura. W Teatrze Letnim i wokół niego zaprezentują się uczestnicy warsztatów wokalnych, tanecznych i plastycznych. Na scenie i przed sceną królować będzie muzyka, śpiew, taniec i rękodzieło. W ten oto sposób mieszkańcy Stargardu będą mogli dać wyraz przywiązania do naszej historii i tradycji i aktywnie włączyć się w świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.


Projekt #Stargard dla Niepodległej – Kultura

dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021

w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.


Szukajcie nas na  facebook: http://www.facebook.com/StargarddlaNiepodleglejKultura/

Nasz e-mail: niepodlegla@sck.stargard.pl