SCK

II. Kim jest Inspektor Ochrony Danych (IOD)?


Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych dr Marlenę Płonkę, z którą można kontaktować się wysyłając: