Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE

17.12.2019 13:06

Zamawiający - Stargardzkie Centrum Kultury, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, 73-110 Stargard zaprasza do złożenia oferty na :

1.    Serwer Telekomunikacyjny w ramach modernizacji Sali nr 1 w budynku Stargardzkiego Centrum Kultury w Stargardzie.
2.    Przedmiotem zlecenia jest dostosowanie serwera telekomunikacyjnego dla potrzeb Stargardzkiego Centrum Kultury w Stargardzie, w tym w szczególności: