Aktualności

Zamówienie na Remont Dachu na Budynku SCK

23.09.2020 09:14

Stargardzkie Centrum Kultury ogłasza zamówienie na Roboty Budowlane w trybie Przetargu Nieograniczonego na Remont Dachu na Budynku Stargardzkiego Centrum Kultury ul. Piłsudskiego 105 w Stargardzie. Zapraszamy do składania ofert.


https://sckstargard.naszbip.pl/zamowienia-publiczne