Aktualności

UWAGA! Komunikat:

13.06.2019 08:29

Stargardzkie Centrum Kultury jako organizator imprezy "Dni Stargardu 2019" stosując się do ustawy dotyczącej organizacji imprez masowych informuje, że na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania m.in.:


a. broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, które mogą być użyte jako broń;

b. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;

c. napojów w opakowaniach o poj. większej niż 0,5 L

d. alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

e. kasków, parasoli o ostrym zakończeniu;

f. materiałów, zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne, lub wulgarne;

g. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;

i.  trąbek oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym;

j. wskaźników laserowych;

k. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora imprezy;

l.  kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, za wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku;

m. urządzeń służących do przesyłania obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet lub inne formy przekazu za wyjątkiem dopuszczonych za zgodą organizatora;

n.  wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów - przewodników.


Organizatorzy nie przewidują uruchomienia na czas wydarzenia depozytu.

Prosimy o przemyślane przygotowanie do zabawy.