Aktualności

Luminarze kultury przy kawie…

14.10.2019 10:58

Kolejne spotkanie z cyklu Cafe Kultura odbyło się w Galerii 108 Stargardzkiego Centrum Kultury. Tematem spotkania były zmodyfikowane zasady i kryteria przyznawania corocznych nagród Prezydenta Miasta Stargard dla twórców, artystów i animatorów kultury. W wyniku ożywionej dyskusji stargardzkich luminarzy kultury zmodyfikowane zasady i kryteria przyznawania nagród zostały ostatecznie sformułowane i będą obowiązywać w procesie wyłaniania laureatów za rok 2019.