Aktualności

INFORMACJA o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego

04.06.2019 10:38

INFORMACJA o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego 

Znak postępowania: ZP/SCK/2/2019

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty o jakiej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p. na dostawę pn.: „Dostawa i montaż nagłośnienia scenicznego wraz cyfrowym systemem miksowania dźwięku, systemem monitorowym sceny oraz dostawa i montaż systemu oświetlenia scenicznego i elementów systemu mechaniki scenicznej”.


Dokumentacja przedmiotowego postępowania została umieszczona na Platformie do obsługi postępowań przetargowych dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/sck