SCK

Stargardzkie Centrum Kultury
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105
73-110 Stargard

tel. 91 578 32 31


Nasz e-mail: niepodlegla@sck.stargard.pl

Szukajcie nas na facebook: http://www.facebook.com/StargarddlaNiepodleglejKultura/