PAŹDZIERNIK

LISTOPAD 2021

GRUDZIEŃ

6.11

Wieczór kabaretowy:
Andrzej Poniedzielski

więcej

11.11

Narodowe Święto Niepodległości

więcej

11.11

Orkiestra Camerata Stargard: „Koncert Polski”

więcej

16.11

Wystawa Poplenerowa
„Grupy Julka” pt.
„Dobrzany-Siemuszowa 2021”

więcej

26.11

Wernisaż wystawy
Pejzaż Zimowy

więcej

27.11

Bryganda Impro Show

więcej