ZESPOŁY I PRACOWNIE

PRACOWNIA TEATRALNA  - TEATR OGNIA FIRE ARROW

Teatr ognia to grupa działająca w Stargardzkim Centrum Kultury. Zajęcia mają formę warsztatów i poza nauką poskromienia ognia mają na celu rozwój kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i praca w zespole, które wpływają na wzrost poczucia własnej wartości młodych ludzi. Pierwszym krokiem są zajęcia poświęcone integracji grupy, następnym cykl warsztatów poświęconych nauce żonglowania piłeczkami, pojami oraz kijami. Kolejnym etapem są działania ukierunkowane na poprawę motoryki ciała oraz doskonalenia wyrażania emocji. Ostatni etap to przygotowanie pokazu umiejętności. 

lena


Pokaz ognia składa się z zaaranżowanych układów choreograficznych połączonych z elementami teatru, tańca i żonglerki. Do stworzenia świetlistego obrazu i podkreślenia ekspresyjnych efektów ognia, pokaz wykonany jest w plenerze, najczęściej po zmroku. Czerń nocy, światło ognia, ekspresja ruchu i muzyka pozwalają przenieść widza w świat żywiołu i wspólnie z twórcami przeżyć ekscytujące chwile malowane ogniem.


INSTRUKTORZY:


Krzysiek - pomysłodawca, jeden z założycieli i trener fire Staff. Zaczął prace z kijami ogniowymi w 2010 roku i jako samouk nie przystąpił do żadnej grupy ogniowej na stałe. Miał styczność z wieloma grupami teatralnymi jak i ogniowymi.


Jego głównym celem jest dobra zabawa. Określany jest jako człowiek dobry, szalony i rozważny.


Zapraszamy na zajęcia:


Instruktor: Krzysztof Prunesti, Mała Scena
sobota              11.oo – 13.oo 
niedziela        11.oo – 13.oo    


•    FACEBOOK
 •    MISTERIUM PASCHALNE 18.04.2014r.