SCK

Izabela Strzelczyk-Kosmal

Wystawa w cerkwi greckokatolickiej p.w. Św. Jozafata pt " PERSPEKTYWY PRAWDY".

Witajcie! Mamy drugi filmik, tym razem nagraliśmy podróż z ikonami autorstwa Dmitra  Horditsa  z Ukrainy.  Ikony w naszej cerkwi przysiadły na chwilę wraz z artystą, który powziął się ukończenia ikonostasu w naszej cerkwi. O ikonach opowiada KS.dr Rusłan Marciszak i Iwona Marciszak

Wystawa w cerkwi greckokatolickiej p.w. Św. Jozafata pt " PERSPEKTYWY PRAWDY".

Zapraszamy!