Aktualności

Zintegrowany system kwalifikacji zawodowych

27.11.2017 15:54

ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI

– WSPÓŁPRACA NA RZECZ KWALIFIKACJI

W dniu 27 11 2017 roku w Stargardzkim Centrum kultury odbyła się konferencja pt. „ Zintegrowany System Kwalifikacji Zawodowych” w Sali Mała Scena.

Podczas konferencji eksperci IBE oraz zaproszeni goście przedstawią następujące zagadnienia:

  • Czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji i jak jest wdrażany w Polsce?
  • Na jakie wyzwania polskiego rynku pracy odpowiada Zintegrowany System Kwalifikacji?
  • Jakie są korzyści z uczenia się przez całe życie i zdobywania nowych kwalifikacji?
  • W jaki sposób zarządzanie kwalifikacjami może wpłynąć na rozwój regionalny?

Ponadto przedstawiciele instytucji współpracujących z IBE opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych z angażowaniem się w działania w ramach ZSK.

Konferencja skierowana była do: pracodawców, organizacji branżowych, przedstawicieli administracji centralnej i samorządu terytorialnego, pracowników urzędów pracy, firm szkoleniowych, nauczycieli i dyrektorów szkół , przedstawicieli rzemiosła, doradców zawodowych oraz instytucji i jednostek, które mogą być zainteresowane włączeniem się w działania w ramach ZSK.

Konferencja zorganizowana była w ramach projektu systemowego pt.  „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.