Aktualności

Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargu

18.01.2017 15:47

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na '' Budowę zadaszenia sceny oraz obiektu typu kontenerowego tj. pomieszczenia gospodarczego wraz z zagospodarowaniem części terenu parku im .Bolesława Chrobrego zw. z przedmiotowymi obiektami...