Aktualności

Zawiadomienie o wynikach postępowania

07.06.2018 13:58

Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Poprawa infrastruktury dojścia i wejścia do Kina Stargardzkiego Centrum Kultury".