Aktualności

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

22.05.2018 12:42

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na "Poprawa infrastruktury dojścia  i wejścia do Kina Stargardzkiego Centrum Kultury".