Aktualności

Zaproszenie na składanie ofert na DZIEŃ DZIECKA 2019 - NIEROZSTRZYGNIĘTE !

05.02.2019 11:34

Stargardzkie Centrum Kultury informuje, że postępowanie zapytań o cenę i zaproszenie do składania ofert DP/401-46/2018 z dnia 15.01.2019 pozostało nierozstrzygnięte.

Powodem unieważnienia postępowania w związku z zapytaniem o cenę i zaproszeniem do składania ofert jest fakt, że w wyznaczonym w zapytaniu o cenę i zaproszeniu do składania ofert terminie, nie wpłynęła żadna oferta.