Aktualności

Wystawa fotografii Małgorzaty Jakubowskiej Hol Kina SCK

03.04.2018 11:51

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Urząd Miejski w Stargardzie


,,Zabudowa oraz zagospodarowanie terenów zrealizowane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta’’

 Autor zdjęć:

Małgorzata Jakubowska

Hol kina  SCK - wystawa czynna w godzinach pracy kina.