Aktualności

Wystartowaliśmy z rekrutacją Wolontariuszy w Stargardzie.

07.09.2017 12:07

3, 2, 1… START !
Wystartowaliśmy z rekrutacją Wolontariuszy w Stargardzie.
Stwórz razem z nami Szlachetną Paczkę w Rejonie Stargard.

1. Kim jest SuperW SZLACHETNEJ PACZKI i czym się zajmuje?
Wolontariusz SZLACHETNEJ PACZKI pracuje z rodziną. Poprzez spotkania odkrywa potencjał rodziny i – na ile to możliwe – prowadzi ją do samodzielności. Jest łącznikiem między rodziną a darczyńcą. Pomocą w realizacji zadań jest przede wszystkim zespół wolontariuszy 
w rejonie oraz szkolenie.
Podstawowe zadania wolontariusza to:


Współtworzenie rejonu
Wolontariusz nie działa sam. Ma swojego szefa – lidera, a także współpracowników – innych wolontariuszy, razem z którymi tworzy rejon. Dobra atmosfera i wzajemne wsparcie budowane są m.in. poprzez obecność na spotkaniach zespołu, zaangażowanie w działania promocyjne itd.

Wystartowaliśmy z rekrutacją Wolontariuszy w Stargardzie.

Spotkania z rodzinami
Wolontariusz podejmuje decyzję o włączeniu rodziny do Paczki – o przekazaniu pomocy materialnej i/lub specjalistycznej. Po spotkaniach wprowadza dane do systemu i na ich podstawie tworzy opis rodziny. Dzięki temu po otwarciu bazy darczyńcy mogą wybrać w systemie konkretną rodzinę i przygotować dla niej paczkę.
 
Kontakt z darczyńcą
Wolontariusz, po tym jak Darczyńca wybierze „jego” rodzinę, kontaktuje się z nim, by wesprzeć go w przygotowaniu paczki: wyjaśnić, co jest rodzinie potrzebne, porozmawiać o niej i umówić termin, w którym spotkają się w magazynie podczas Finału Paczki.
Finał Paczki odbędzie się w weekend 9-10 grudnia. To czas, kiedy wolontariusz przyjmuje paczki od Darczyńców i dostarcza je rodzinom, które ma pod swoją opieką. W kolejnych miesiącach wolontariusz wraca do rodziny, by towarzyszyć jej w odkrywaniu zasobów 
i prowadzić ku samodzielności.

2. Jakie wymagania muszę spełnić, by zostać SuperW?
Na początek chęć do działania i ukończone 18 lat. Jeśli lubisz ludzi, potrafisz działać w zespole,
a przede wszystkim chcesz pomagać i się rozwijać, nie zastanawiaj się, tylko po prostu weź udział w rekrutacji!
 
3. Czego mogę się nauczyć będąc SuperW?
Nasi wolontariusze zgodnie twierdzą, że dzięki byciu SuperW Paczki rozwinęli kompetencje społeczno-biznesowe. Nauczyli się organizacji czasu, pracy w zespole, zarządzania ludźmi, pracy projektowej. Nasi wolontariusze nabywają również umiejętności interpersonalne i komunikacyjne. W tym roku przygotowujemy specjalną ofertę szkoleń rozwojowych z zakresu zarządzania, komunikacji i innych dziedzin – każdy wolontariusz będzie mógł z nich skorzystać!
 


4. Nie mam jeszcze 18 lat – czy mogę się zgłosić?
Wolontariuszami mogą być osoby pełnoletnie. Ale dla osób, które skończyły dopiero 16 lat, 
w Paczce również jest miejsce. Wystarczy zgoda rodziców i możecie zostać Wolontariuszami Wspomagającymi. Wraz z wolontariuszem będziecie brali udział w spotkaniach z rodzinami 
i pomagali mu budować jego rejon. Poznacie Paczkę, by w kolejnych edycjach kampanii wejść we wszystkie zadania już z doświadczeniem!
 
5. Jaki jest harmonogram projektu i kiedy mogę rozpocząć działania?
Wolontariuszy najintensywniej poszukujemy między lipcem a październikiem. Zaczynając wówczas swoją pracę, SuperW mogą najpełniej uczestniczyć w Paczce, doświadczając wszystkich ważnych wydarzeń i korzystając z wszystkich możliwości rozwoju, w tym szkoleń.
 
6. Miejscowość, w której możesz być wolontariuszem i co zrobić?
Zapraszamy do Stargardu. Od lipca trwa rekrutacja Wolontariuszy SuperW.
Zgłoszenia należy dokonywać przez stronę www.szlachetnapaczka.pl
Lider Regionu skontaktuje się z Tobą !
Do zobaczenia !