Aktualności

Wybór oferty dotyczącej konserwacji/przeglądów na n/w urządzenia zainstalowane w obiekcie SCK.

15.04.2017 09:03

Stargardzkie Centrum Kultury informuje o wyborze ofert dotyczącej konserwacji/przeglądów na n/w urządzenia zainstalowane w obiekcie

I. Cała instalacja systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP prod. „Schrack Seconet” z centralką pożarową typu BMZ – Integral

II. Kompleksową usługę pod względem ochrony ppoż., a w szczególności wykonanie przeglądów, naprawy, napełniania, remontu podręcznego sprzętu ppoż. oraz rozmieszczenia niezbędnych znaków ppoż., ppoż. BHP