Aktualności

WRĘCZENIE SZTANDARU DLA STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

08.11.2018 12:27

Samorządowcy ziemi stargardzkiej w uznaniu, wyrazili wolę ufundowania sztandaru dla

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Nadanie sztandaru to dowód uznania i szacunku

za działalność na rzecz środowiska, a także uhonorowanie weteranów służby policyjnej, którzy

na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego oddali najlepsze lata swojego życia.

Podczas uroczystości związanych z nadaniem sztandaru wręczono wyróżnienia oraz medale.

Uroczystość w SCK poprowadził kom. Łukasz Famulski, naczelnik wydziału ruchu drogowego

Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. Wystąpił chór Echo-Arioso, działający w Domu Kultury

Kolejarza w Stargardzie, pod batutą Jerzego Krawczyńskiego.

lena