Aktualności

Wizytówka #Stargard dla Niepodległej – Kultura, czyli krótki opis wszystkich działań projektowych.

26.06.2018 10:34

Organizatorem zadania # Stargard dla Niepodległej – Kultura jest Stargardzkie Centrum Kultury. Projekt zakłada, że w terminie od 25 maja do 20 listopada w ramach zadania, które  dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” odbędą się spotkania z historykiem i pokazy filmowe pod hasłem „Pokażę Cię Polsko!” oraz warsztaty wokalne  - „Wyśpiewam Cię Polsko!”, warsztaty taneczne –  „Wytańczę Cię Polsko!,” warsztaty plastyczne i rękodzieła – „Wymaluję Cię Polsko!” i dwa wydarzenia kulturalne –  „Seniorzy dla Niepodległej” i „Moja Niepodległa”.

Nasz projekt ma na celu upowszechnienie wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości oraz włączenie mieszkańców Stargardu w szerszym niż dotychczas zakresie w godne celebrowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Zapraszamy, więc wszystkich mieszkańców Stargardu do aktywnego udziału we wszystkich działaniach realizowanych w ramach projektu! Otwórzmy się na # Stargard dla Niepodległej – Kultura!