Aktualności

WDROŻENIE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ-KONFERENCJA

10.01.2019 09:57

9 stycznia br., odbyła się konferencja wojewódzka pt. „Wdrożenie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego  w szkole ponadpodstawowej”. Organizatorem wydarzenia był Zachodniopomorski Kurator Oświaty przy współpracy  z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie. 
W konferencji uczestniczyła Zastępca Prezydenta Stargardu, Ewa Sowa, Starosta Stargardzki, Iwona Wiśniewska, Zachodniopomorski Kurator Oświaty Magdalena Zarębska- Kulesza.
Konferencja dedykowana była dyrektorom i nauczycielom szkół ponadpodstawowych ogólnokształcących i zawodowych  województwa zachodniopomorskiego i podzielona została na dwie części – teoretyczną i praktyczną.

W swoim wystąpieniu profesor Andrzej Waśko, Doradca Prezydenta RP, mówił, że bardzo ważne jest by wykształcenie ogólne zgodnie z nową podstawą programową przygotowało uczniów do studiów wyższych  i dalej- funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie. Dlatego autorom nowej podstawy zależało na tym, by absolwent liceum ogólnokształcącego miał wiedzę z zakresu wszystkich dziedzin, nie zaś sprofilowany zasób informacji, opartych na wąskim wycinku z danego przedmiotu. Chodzi nam o wszechstronne wykształcenie ogólne- zaznaczył Doradca Prezydenta  RP,  rozpoczynając spotkanie z nauczycielami. 

W liceach ogólnokształcących i technikach został zwiększony tygodniowy wymiar godzin z historii oraz geografii,  biologii, chemii i fizyki. W liceum ogólnokształcącym uczniowie będą mogli wybrać dwa- trzy przedmioty w zakresie  rozszerzonym. Dyrektor liceum i technikum będzie również  ustalał jeden przedmiot spośród filozofii, plastyki i muzyki, który będzie obowiązkowy dla uczniów pierwszej klasy.