Aktualności

Stargard Zielonym do Góry - ankieta

21.02.2019 13:48

Stargardzkie Centrum Kultury ubiega się o dofinansowanie projektu "Stargard Zielonym do Góry" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zachęcamy wszystkich do wypełnienia anonimowej ankiety, która ma na celu ocenę świadomości ekologicznej dotyczącej postępowania ze zużytymi telefonami komórkowymi. 

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/1rvmt8MRWDu2_OS1MKI97mrojf2ete6KTiaXtGDXWgWw/edit