Aktualności

#Stargard dla Niepodległej - Kultura wystartował!

21.06.2018 13:15

W dniu 20 czerwca 2018 roku, w siedzibie Stargardzkiego Centrum Kultury odbyło się pierwsze spotkanie robocze zespołu realizującego projekt #Stargard dla Niepodległej – Kultura z partnerami projektu, którymi są:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Stargardzie, a w szczególności Warsztat Terapii Zajęciowej(WTZ),

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stargardzie,

Uniwersytet III Wieku w Stargardzie,

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Stargardzie,

Firma Lumix w Stargardzie,

Gmina Miasto Stargard,

Twoje Radio 90,3 FM – partner i patron medialny projektu,

Głos Szczeciński. Oddział w Stargardzie – patron medialny.

Celem spotkania było omówienie poszczególnych działań kulturalno – edukacyjnych, które będą realizowane w ramach projektu. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń i organizacji, które zadeklarowały chęć czynnego udziału w projekcie m.in. Przedszkole Miejskie Nr 1 i 2, Komenda Hufca ZHP Stargard, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Szkoła Podstawowa nr 11 oraz instruktorzy. Niestety nie wszyscy, w zaproponowanym przez nas terminie, mogli przybyć do SCK, ale zespół projektowy będzie spotykał się co najmniej raz w miesiącu, więc z pewnością przy okazji kolejnych spotkań, będzie nas jeszcze więcej.

Organizatorem zadania #Stargard dla Niepodległej – Kultura jest Stargardzkie Centrum Kultury. Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.