Aktualności

Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki

15.10.2018 09:22

informuje o przystąpieniu do projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura publiczna”, Działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”.


Wnioskodawca (partner wiodący): Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Partnerzy projektu: Stargardzkie Centrum Kultury, Gmina Miasto Stargard