Aktualności

Rap pedagogia, czyli świadectwo Dobromira Makowskiego

29.03.2017 20:51

W środę na Małej Scenie, gościem Rekolekcji Wielkopostnych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Stargardzie był Dobromir Makowski, znany raper, założyciel fundacji „Młodzież dla młodych”, animator projektów pedagogicznych z młodzieżą na ulicach. Wystąpił on z autorskim koncertem profilaktycznym „Rap pedagogia” opartym na muzyce hip-hop i inspirowanym osobistymi doświadczeniami.
Dobromir Makowski spotyka się z młodzieżą w całej Polsce: w szkołach, domach dziecka, ośrodkach wychowawczych, wszędzie dając świadectwo przemiany swojego życia. Spotkania te wzbudzają duże zainteresowanie i poruszenie wśród młodych ludzi. Makowski, odwołując się do bolesnych przeżyć osobistych, ukazywał, do jakich tragicznych konsekwencji prowadzą narkotyki i alkohol. 
Przestrzegał młodzież przed bezwolnym uleganiem wpływom środków masowego przekazu. Zachęcał do samodzielnego poszukiwania własnej drogi życiowej,odkrywania swoich pasji i zainteresowań. Mocno podkreślał, że każdy człowiek ma wartość, ważne jest, aby ją odkryć i nie pozwolić innym jej zniszczyć.
Akcentował ogromne znaczenie rodziny w kształtowaniu tożsamości. Bardzo poruszająca była osobista refleksja dotycząca jego rodziców. Mimo bardzo trudnych wzajemnych relacji okazywał im szacunek, który pozostał do dziś. Raper zachęcał młodzież, szczególnie dziewczęta, aby odważyły się stawiać granice w relacjach koleżeńskich i szanowały swoją kobiecą godność. Na uwagę zasługuje sposób dzielenia się 
przemyśleniami z młodzieżą: podczas koncertu gość nawiązywał kontakt, zadawał pytania, angażował uczniów do odgrywania scenek i formułowania wniosków. Mimo poważnej problematyki potrafił rozbawić i zaskakiwać niespodziewaną puentą i żartem. Koncert „Rap pedagogia” został pozytywnie oceniony 
przez młodzież szkolną, która zgodnie wypowiedziała się, że poruszone zostały ważne dla niej sprawy i problemy. Podkreślano niekonwencjonalny, przekonujący sposób przekazu treści profilaktycznych. 

lena