Aktualności

Pokażę Cię Polsko! - spotkanie dziewiąte i dziesiąte.

06.11.2018 14:40

Dziś w Sali nr 1 o godz. 8:00 i 11:00 odbyły się dwa spotkania w ramach zadania #Stargard dla Niepodległej - Kultura. Prelekcje przed filmami wygłosił pan historyk. Film "Pilecki" to polski fabularyzowany dokument w reżyserii Mirosława Krzyszkowskiego przedstawiający historię rotmistrza Witolda Pileckiego od czasów jego młodości, poprzez działania w czasie II wojny światowej, aż do uwięzienia i śmierci w maju 1948 roku. W tej projekcji uczestniczyli uczniowie z ZS nr 1 i SP nr 11. W drugim filmie pt. „Kamienie na szaniec” w reżyserii Roberta Glińskiego zobaczyliśmy losy grupy warszawskich harcerzy, którzy w momencie wybuchu II wojny światowej wchodzili w okres dorosłości, i których wojna postawiła przed trudnymi wyborami. Głównymi bohaterami są trzej przyjaciele – członkowie Chorągwi Warszawskiej Szarych Szeregów Jan Bytnar ps. „Rudy”, Tadeusz Zawadzki ps. „Zośka” oraz Aleksy Dawidowski ps. „Alek”. Film jest adaptacją napisanej jeszcze w czasie okupacji niemieckiej (1943) książki Aleksandra Kamińskiego. Ekranizacje obejrzeli uczniowie z SP nr 1, SP nr 11, ZS nr 1 i SP z Dobropola.

Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Na każdym etapie realizacji naszego projektu, zapraszamy do wypełniania anonimowych ankiet dotyczących zadania #Stargard dla Niepodległej - Kultura. Ankiety można znaleźć na stronie SCK, na FB i w kasie kina SCK.