Aktualności

Kapela Podwileńska

23.07.2017 14:03

W dniach 21-22 lipca w Teatrze Letnim w Parku Chrobrego wystąpiła Kapela Podwileńska.

W piątek 21 lipca podczas koncertu zatytułowanego „Jesteśmy znad Wilii” artyści poprzez polskie piosenki wprowadzili nas w klimat Wileńszczyzny. Natomiast w sobotę koncertem „Wilno zaprasza na Bal!” kapela zaprezentowała utwory odzwierciedlające wielokulturowość Wilna, od piosenek polskich, żydowskich po rosyjskie i cygańskie.

Licznie zgromadzona publiczność, przy wspaniałej muzyce jak i również pogodzie, bawiła się świetnie.